Bluapp bokningspanel till ARX

Bluapp bokningspanel är en nyutvecklad produkt för att skapa och ändra bokningar i ARX passersystem. Panelen är en 15" färgskärm med touch. För att logga in i panelen används det personliga passerkortet (Mifare eller EM) som ger access till bokningarna på skärmen.

Installation av panelen görs enkelt via touchgränssnitt efter att enheten har fästs på väggen och kopplats in till ström (24V) och nätverk. Panelens läsare stöder både Mifare, EM och Desfire formaten för läsning av kort.

För att spara ström och för att förlänga skärmens livstid släcks den automatiskt efter en kort stunds inaktivitet. Vid beröring av skärm eller när kort läses av lyser skärmen upp igen.

Panelen stöds av version 2 eller senare av ASSA ARX och finns att beställa idag.

Bluapp